The Old Dump

Som ett underprojekt till min Tipulida-blogg så undersöker jag den gamla soptippen Brudaremossen här i Göteborg. 


Dels genom att vara där, göra skisser på plats eller ta med mig blommor hem.

Högst upp på soptippen, några stenbumlingar och en utsiktsplats.

Eller så skriver jag om helt andra saker, men som har någon slags anknytning till soptippen eller till botaniska illustrationer.

Studie av en Stjärnflocka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar